معرفی کتاب و فیلم

معرفی کتاب‌های مفید روانشناسی

ما مجموعه‌ی متنوعی از کتاب‌های مرتبط با روانشناسی داریم که از جمله‌ی آنها می‌توان به به شخصیت شناسی، افزایش عزت نفس، مدیریت استرس، استعدادیابی، شناخت و مدیریت انگیزه، زندگی شاد، مهارت ارتباطی، تحلیل رفتار متقابل، مدیریت تعارض، روانشناسی مثبت نگر، روانشناسی پول و روانشناسی رنگها اشاره کرد.

معرفی فیلم‌های مفید روانشناسی

ما مجموعه‌ی متنوعی از فیلم‌های مرتبط با روانشناسی داریم که از جمله‌ی آنها می‌توان به به شخصیت شناسی، افزایش عزت نفس، مدیریت استرس، استعدادیابی، شناخت و مدیریت انگیزه، زندگی شاد، مهارت ارتباطی، تحلیل رفتار متقابل، مدیریت تعارض، روانشناسی مثبت نگر، روانشناسی پول و روانشناسی رنگها اشاره کرد.

ارسال دیدگاهآدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین خبرها

فرم درخواست مشاوره