خدمات مرکز مشاوره و روانشناسی لاوینا

عنوان یک

عنوان یک

انجام تست‌های مشاوره پیش از ازدواج

عنوان پنج

عنوان پنج

برگزاری جلسات درمان سوگ

عنوان دو

عنوان دو

ارائه جلسات مشاوره فردی در حوزه کودک، نوجوان و بزرگسال

عنوان شش

عنوان شش

برگزاری کارگاه های مهارتی ارتباطی

عنوان سه

عنوان سه

برگزاری جلسات گروه درمانی با رویکرد طرحواره

عنوان هفت

عنوان هفت

برگزاری کارگاه های رشد فردی و خودشناسی

عنوان چهار

عنوان چهار

برگزاری جلسات زوج درمانی

عنوان هشت

عنوان هشت

برگزاری جلسات نقد و تحلیل فیلم‌های روانشناختی

0
سال تجربه
0
پرونده تکمیل شده
0
رضایت مشتری
0
کارگاه برگزار شده

جدیدترین کارگاه‌های برگزار شده

این کارگاه در اردیبهشت ۱۴۰۰ در دفتر موسسه برگزار شد
این کارگاه در اردیبهشت ۱۴۰۰ در دفتر موسسه برگزار شد
این کارگاه در اردیبهشت ۱۴۰۰ در دفتر موسسه برگزار شد

آخرین اخبار و مقالات

خرداد 17, 1400
خرداد 16, 1400

آخرین خبرها

فرم درخواست مشاوره